Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση ψυγείων Δημοτικού Σφαγείου Ορεστιάδας

Από την Πέμπτη, 25/06/2020 διενεργείται στο χώρο του Δημοτικού Σφαγείου Ορεστιάδας

η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση των ψυγείων του Δημοτικού Σφαγείου. Ο εξοπλισμός  περιλαμβάνει ψυκτικά συγκροτήματα, αεροψυκτήρες , πίνακες αυτόματου ελέγχου των ψυκτικών συγκροτημάτων και δίκτυο σωληνώσεων χαλκού μετά των παρελκομένων υλικών για δύο ψυκτικούς θαλάμους.  Η παραπάνω προμήθεια είναι μέρος της συνεχούς προσπάθειας που γίνεται για την βελτίωση της υποδομής και της λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου με σκοπό την αναβάθμιση και καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.       

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος