Φεύγει από την πλατεία Φάρου το "κόκκινο γλυπτό" και μεταφέρεται δίπλα στην Αργώ

Τελικά στο πάρκο που βρίσκεται δίπλα στην Αργώ θα μεταφερθεί το "κόκκινο γλυπτό"

Για εμάς

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια

Αρθρογραφίες