Σαμοθράκη- Οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους- Για ένα χρόνο η θητεία τους

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος ορίζει τους Αντιδημάρχους

Για εμάς

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια

Αρθρογραφίες