ΔΠΘ- Έπεσαν οι βάσεις των Σχολών (πίνακες)

Πτώση των βάσεων καταγράφεται στα περισσότερα τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

τόσο με το παλιό όσο και με το νέο σύστημα. 

Αναλυτικά οι βάσεις για τα τμήματα του Δημοκριτείου για τους υποψηφίους με το νέο σύστημα διαμορφώνονται ως εξής:
 

Αυτή είναι η εικόνα των βάσεων και για όσους υποψηφίους διαγωνίστηκαν με το παλιό σύστημα. Πτώση κατά κανόνα των βάσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως στο τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά οι βάσεις για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα: