Ωράριο καταστημάτων- Έκτακτο συμβούλιο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Έκτακτο συμβούλιο θα πραγματοποιήση η ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Για εμάς

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια

Αρθρογραφίες