Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στη Σαμοθράκη

Μετά από μια επίμονη και συστηματική διεκδίκηση, έγινε δεκτό

το αίτημα του Δήμου Σαμοθράκης για την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο νησί. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα σε όσους κατοίκους του νησιού ενδιαφέρονται να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να διεκδικήσουν μελλοντικά την όποια επαγγελματική αποκατάσταση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.