Τα θέματα του Δημ. Συμβουλίου Σαμοθράκης που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Κυριακής

Η δημοτική αρχή Σαμοθρακης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης ενημέρωσης
των πολιτών για τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου,ξεκινάει την παρουσίαση μέσω του διαδύκτιου των θεμάτων που συζητούνται στο δημοτικό συμβούλιο,έτσι ώστε οι πολίτες του νησιού, αλλά κ όλοι οι συμπατριώτες μας ανά τον κόσμο να ενημερώνονται για τις θέσεις των παρατάξεων, αλλά κ τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου...
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Φωτεινού Φωτιος
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ που συζητήθηκαν χθες Κυριακή ήταν:
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»
(Αφορά την εγγραφή νέων εσόδων από χρηματοδότηση των δομών υλοποίησης της δράσης ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής¨ και την πρόβλεψη πιστώσεων μισθοδοσίας για την ανανέωση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού των ΚΔΑΠ που λήγουν στις 31/08/2020 και δεν χωράει αναβολής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών)
ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης εγγραφής και διαγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το έτος 2020-2021»
(Η λειτουργία του παιδικού σταθμού ξεκινάει στις 1/9/2020 και η έγκριση εγγραφής και διαγραφής παιδιών δεν χωράει αναβολής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του)
ΘΕΜΑ: 3ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης»
(Η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής είναι απαραίτηση για την παραλαβή των προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και δεν χωράει αναβολής προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου)
ΘΕΜΑ:4ο «Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 κατόπιν εισήγησης της ΟΕ»
(Εκ παραδρομής και λόγω χορήγησης ειδικής άδειας στο προσωπικό κατά την περιόδο του κορωνοϊού,το θέμα δεν έχει προγραμματιστεί εγκαίρως προς συζήτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή το ΟΠΔ σχετίζεται με την έγκριση και την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2020, το θέμα δεν χωράει πλέον αναβολής).
Θέμα : 5o «Περί ψήφισης κανονιστικής πράξεως για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως προβλεπόταν στην 234/2016 απόφ. Δ.Σ.»
(Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα δεν χωράει πλέον αναβολής)
Θέμα : 6o «Περί υπολογισμού τελών ύδρευσης στα θολά και προβληματικά υδρόμετρα»
(Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα δεν χωράει πλέον αναβολής)
Θέμα : 7o «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας σχετικά με αγωγή υπαλλήλων του Δήμου κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Σαμοθράκης» για περικοπές τόσο στους μισθούς όσο και στα επιδόματα δώρων , εορτών και επιδόματος αδείας».